Moje občasné myšlenky…

  • Co mi studium na KTF (zatím) dalo (aneb pokus o rozptýlení mlhy)?

    Co mi studium na KTF (zatím) dalo (aneb pokus o rozptýlení mlhy)?

    Tento příspěvek krátce shrnuje můj osobní názor na to, čím mi dosavadní studium na KTF UK přispělo a taktéž odůvodňuje můj podpis pod odkazovaným vyjádřením.

  • Přijetí mezi kandidáty jáhenství a kněžství

    Přijetí mezi kandidáty jáhenství a kněžství

    A zase o krok blíž… Když se Ježíš ptal učedníků, zda můžou pít kalich, který má pít on, odpověděli mu, že můžou (srov. Mt 20,22). Ale vlastně vůbec netušili, co říkají. Co je čeká. Měli asi velmi odlišnou představu. Ovšem Ježíš nereaguje negativně. Sice říká, že neví, o co žádají, ale přijímá jejich tvrzení a oznamuje jim, že jeho kalich pít…